Overlijden Paul J.J.M. Rompa


Diep bedroefd delen wij mee dat de door velen zeer geliefde, orthopeed Paulus Johannes Josef Maria (Paul) Rompa vrijdag 18 februari 2022 is komen te overlijden.

In 2016 mocht ik, Annemieke de Bruijckere, kennismaken met zijn fantastische werk in Ghana toen wij enkele weken tegelijkertijd in Sint Anthony’s Hospital in Dzodze verbleven. Hij gaf me er een rondleiding en deelde hoe hij er praktijk voerde. Hij voorzag toen al dat zijn opvolging voor de mensen In Dzodze moest worden gegarandeerd. Na zijn vertrek uit Dzodze herinnerde hij ons dagelijks aan onze malariamedicatie.

Wat had mijn vader, dr. Robert de Bruijckere, Paul nog graag persoonlijk ontmoet. Mijn vader was blij verrast toen hij ontdekte wat Dr. Rompa betekende voor het ziekenhuis dat mijn ouders in 1960 hadden opgestart. Mijn vader was vol bewondering voor Paul zijn levenswerk in Ghana.

Na 2016 hebben wij waardevol en warm contact gehouden. Paul werd voor mij een mentor, hij was na decennia werkzaam te zijn geweest in o.a. Afrika een encyclopedie aan informatie over St. Anthony’s Hospital en Ghana. Sommige gebeurtenissen in Dzodze hebben ons beiden diep geraakt. We deelden de liefde voor de Ghanese muziek, vele video’s werden verzonden via whatsapp en vrolijkten hem op. Mijn enkele bezoeken aan Paul en Mariëlle waren bijzonder, gastvrij, vol boeiende verhalen, onvergetelijk. Het hadden er veel meer mogen zijn …

Een mooi contact, over en weer. Zijn kennis, geduld en warme persoonlijke aandacht waren typerend voor Paul als mens. In Ghana vertelde men mij: ‘Dr. Rompa zou nooit iemand kwetsen, als hij iets niet goedkeurde zei hij liever “Ik zou het zo niet hebben gedaan”. Paul is heel uniek, flegmatisch en optimistisch.’ Zeer velen hielden van Paul en van zijn werk … hier, in Ghana en elders.

Het afscheid van Paul doet mij sterk denken aan dat van mijn vader en ik hoop dat Paul en mijn vader nu wellicht ergens in de gelegenheid zijn om kennis te maken onder het genot van een goed wijntje of een fris STAR-biertje.

Akpe (dank je wel), Miaga do go (we zullen elkaar weer ontmoeten).

We zullen je heel erg missen Paul !The passing of Paul J.J.M. Rompa


We are deeply saddened to announce that the much-loved orthopedist Paulus Johannes Josef Maria (Paul) Rompa passed away on Friday, February 18, 2022.

In 2016 I, Annemieke de Bruijckere, got to know his fantastic work in Ghana when we stayed at Sint Anthony's Hospital in Dzodze at the same time. He gave me a tour and shared his lifework at the new orthopedic ward. He already foresaw that his succession for the people of Dzodze had to be guaranteed. After he left Dzodze, he reminded us about our malaria medication, daily.

My father, Dr. Robert de Bruijckere, would have loved to have met Paul in person. My father was pleasantly surprised when he found out what Dr. Rompa meant to the hospital that was started by my parents in 1960. My father was full of admiration for Paul's life's work in Ghana.

After 2016, we have maintained valuable and warm contact. Paul became a mentor for me, after decades of working in Africa, among other places, he was an encyclopedia of information about St. Anthony's Hospital and Ghana for me.

Some events in Dzodze have touched us both deeply. We shared the love for Ghanaian music, many videos were sent via whatsapp and cheered him up. My few visits to Paul and Mariëlle were special, hospitable, full of fascinating stories, unforgettable. Wished there could have been many more…

A special contact, back and forth. His knowledge, patience and warm personal attention were typical of Paul as a person.

In Ghana I was told, “Dr. Rompa would never hurt anyone, if he didn't approve of something he would rather say "I wouldn't have done it like that". Paul is very unique, phlegmatic and optimistic.”

Very many people loved Paul and his work… here, in Ghana and elsewhere.

The farewell of Paul strongly reminds me of that of my father and I hope that Paul and my father may now have the opportunity to get to know each other while enjoying a good glass of wine or a fresh STAR beer.

Akpe (thank you), Miaga do go (we will meet again).

We will miss you very much Paul!

Stichting Onderlinge Samenwerking St Anthony’s Hospital

A.M. de Jongstraat 54
4735 BW Zegge
T. 06 30076911
E. sossahghana@gmail.com

IBANnummer: NL98RABO 0363 391428 t.n.v. SOSSAH. BIC/Swift RABONL2U
RSIN 861734683
KvK 80609740


Wat nog?
Direct mee met al onze nieuwtjes?
Volg ons op sociale media!


                       

AVG    Beleidsplan    Bestuurlijk Reglement    Gedragscode Integriteit    Privacyverklaring    Samenvatting Organisatie    Brochure    Brochure EN
SOSSAH - Jaarverslag 2021 EN    SOSSAH - Jaarverslag 2021 NL    Sossah - Jaarrapport 2021Webdesign & Hosting: