1964, Noodstroom redt Levens in Ghana


🇬🇭❤💛💚🇳🇱

Vandaag word ik 58 jaar, mijn verlanglijstje is als volgt: DONEER NU ❣
https://www.geef.nl/nl/project/noodstroom-redt-levens-in-ghana/info

Vandaag 58 jaar geleden was er een zwaar ongeluk nabij St. Anthony's Hospital in Dzodze, met vele gewonden. Mijn vader als enige arts en al het personeel waren hard aan het werk niet beseffend dat ik uitgerekend op die avond, 3 weken te vroeg, besloot ik dat ik meer ruimte wilde en mijn moeder dus op het punt van bevallen stond. Mijn vader liep af en toe binnen om wat te drinken en haastte zich dan weer terug, geen benul van wat er gaande was bij zijn grote liefde ... Uiteindelijk kwam hij, net op tijd, terug om voor het eerst één van zijn kinderen zelf op de wereld te zetten: Anna Maria Edith de Bruijckere (Annemieke, Abla in het Ewe, de naam van de geboortedag, dinsdag).

Dankzij een goed functionerende generator kon die avond goede zorg worden verleend aan allen die het nodig hadden.

Dank voor alle felicitaties. Ik heb nog altijd maar één wens: Doneer Nu en redt levens in Ghana.

AKPE = Heel hartelijk bedankt 🙏🫂🌍

info@sossah.nl https://www.sossah.nl/

ANBI 861734683
KvK 80609740

Bank: IBANnummer: NL98RABO 0363 391428 t.n.v. SOSSAH.
BIC/Swift RABONL2U


1964 Emergency Power Saves Lives in GhanaToday I turn 58, my wish list is as follows: DONATE NOW ❣
https://www. Geef.nl/nl/project/noodstroom-redt-levens-in-ghana/info

58 years ago today there was a serious accident near St. Anthony's Hospital in Dzodze, with many injured. My father as the only doctor and all the staff were working hard not realizing that on that evening, 3 weeks early, I decided I wanted more space and my mother was about to give birth. My father would occasionally pop in for a drink and then rush back, not knowing what was going on with his great love... Finally, just in time, he came back to give birth to one of his children himself for the first time: Anna Maria Edith de Bruijckere (Annemieke, Abla in Ewe, the name of the birthday, Tuesday).

Thanks to a well-functioning generator, good care could be provided that evening to all who needed it.

Thanks for all the congratulations. I still have only one wish: Donate Now and save lives in Ghana.

AKPE = Thank you very much

info@sossah.nl https://www.sossah.nl/

ANBI 861734683
Chamber of Commerce 80609740

Bank: IBAN number: NL98RABO 0363 391428 in the name of SOSSAH.
BIC/Swift RABONL2U
Stichting Onderlinge Samenwerking St Anthony’s Hospital

A.M. de Jongstraat 54
4735 BW Zegge
T. 06 30076911
E. sossahghana@gmail.com

IBANnummer: NL98RABO 0363 391428 t.n.v. SOSSAH. BIC/Swift RABONL2U
RSIN 861734683
KvK 80609740


Wat nog?
Direct mee met al onze nieuwtjes?
Volg ons op sociale media!


                       

AVG    Beleidsplan    Bestuurlijk Reglement    Gedragscode Integriteit    Privacyverklaring    Samenvatting Organisatie    Brochure    Brochure EN
SOSSAH - Jaarverslag 2021 EN    SOSSAH - Jaarverslag 2021 NL    Sossah - Jaarrapport 2021Webdesign & Hosting: