Over ons

Grote dromen beginnen klein


SOSSAH is een organisatie die in Ghana onvoorwaardelijke steun biedt aan het ziekenhuis van Dzodze in de Volta Regio en aan de kwetsbare, arme, kinderrijke boerengezinnen. Het gaat veelal om kinderpoliopatientjes, aanstaande moeders, te vroeg geboren baby’s en baby’s die een moeilijke start hebben. Ook is er speciale aandacht voor kinderen die zijn verwaarloosd, voor gehandicapten, voor opleiding, meisjes, weduwen, voor noodsituaties als voedseltekorten en tekorten aan materialen gedurende pan- en epidemieën, watertekorten in afgelegen gebieden en al wat verder op ons pad komt.

Bestuur Nederland


SOSSAH Ghana heeft een actief bestuur, vnl. in Nederland. Een team van gedreven vrijwilligers in Nederland en elders op de wereld, geven sturing aan de projecten en acties, aan voorlichting- en fondswervingsactiviteiten in Nederland. Er is een hechte samenwerking met onze adviseurs in het ziekenhuis en verwante partners in Ghana .

SOSSAH Bestuur Nederland


De Stichting Onderlinge Samenwerking St Anthony’s Hospital in Dzodze, Ghana, heeft een actief bestuur in Nederland. Een team van enthousiaste vrijwilligers zet zich in voor de activiteiten in Nederland én in Ghana. Daarbij werken we nauw samen met het ziekenhuis en aanverwante organisaties, zowel hier als in Ghana. Ons streven is het bevorderen van een sterke, duurzame en zelfs onafhankelijke situatie in de Volta Regio in Ghana ..

Naast de nodige financiële steun hopen wij uiteindelijk, in onderlinge samenwerking, een structurele versterking van de competenties en capaciteit van het ziekenhuis en haar programma ’s voor de kwetsbare gemeenschappen te bereiken. Onszelf hiertoe gezamenlijk verder te ‘scholen’ is daar onderdeel van. De samenwerking met het ziekenhuis en haar (potentiele) Ghanese partners kent vele uitdagingen, maar inmiddels hebben wij al een aantal succesvolle gezamenlijke projecten gerealiseerd die voor hen zichtbaar resultaat brachten waarmee het verschil is gemaakt.

Maak kennis met onze bestuursleden:

Annemieke de Bruijckere (voorzitter)
St Anthony's Hospital in Dzodze Ghana is waar mijn wiegje stond toen mijn ouders er woonden en werkten als eerste tropenarts in het pas geopende ziekenhuis. Ik ben geboren op een dinsdag en dus is mijn Ghanese naam Abla ( in het Ewe).

In 2016, kort voor het overlijden van mijn vader, ben ik voor het eerst terug geweest.
Sinds 2015 ben ik als particulier initiatiefnemer actief voor het ziekenhuis en de kwetsbare gemeenschappen rondom. Dit heeft geresulteerd in mooie, succesvolle , gezamenlijke projecten én in het oprichten van een Stichting, SOSSAH.

Motto: Waar een wil is, is een weg!

Leo van der Stelt (aspirant secretaris )
Ik ben Leo, ik studeerde werktuigbouwkunde en biomedische technologie. In 1978 was ik voor mijn opleiding een periode in Obuasi - Ghana. Ik mocht de Ghanezen toen al graag en dat is nog steeds zo. In mijn werk was ik docent aan het HBO en onderzoeker in verschillende vakken. Ik woon in het oosten van Nederland.

Zijn motto: Duurzame ontwikkeling helpt ons allen vooruit!

Jack de Hoon (penningmeester)
Mijn naam is Jack, eigenaar van een administratiekantoor. Vanuit die positie heeft Annemieke mij gevraagd de administratie van de Stichting te verzorgen. Wat mij enorm geraakt heeft uit de beelden van Ghana is het enthousiasme van de mensen.

Zijn Motto:

Esther Timmermans i.s.m. collega Richard Pal, medisch adviseurs
Hallo, Ik ben Esther Timmerman en ik woon ook in het zuiden van Nederland. Ik ben gynaecologe en ik werk sinds 2005 in het Bravis ziekenhuis. Ik vind het een eer en ik ben zeer enthousiast om deel uit te maken van het bestuur van SOSSAH en zo het werk voort te zetten van een collega gynaecologie. Ik hoop op een spoedige versoepeling van de Coronamaatregelen zodat we elkaar kunnen ontmoeten en kijk uit naar onze samenwerking.

Haar Motto: Elk kind verdient een warm nest.

Richard Pal i.s.m. collega Esther Timmermans medisch adviseurs
Hallo, mijn naam is Richard Pal, gynaecoloog en collega van Esther. Wij werken in hetzelfde ziekenhuis, het BRAVIS ziekenhuis, waar ik sinds 1993 werkzaam ben. Ik ben de opvolger van Robert de Bruijckere, de vader van Annemieke. Qua uiterlijk én gedrag ben ik nogal het tegenovergestelde van Robert, maar we delen de liefde voor ons vak en voor de zorg voor gezonde moeders en gezonde kinderen. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking en mooie resultaten met SOSSAH.

Zijn motto: Hoewel ik van mezelf druk BEN, HEB ik het niet druk. Hoogstens heb ik een volle agenda.

Justine Quist, onze adviseur voor St. Anthony’s Hospital in Dzodze Ghana
Ik ben Justine, Justine Quist. Public Health Nurse, verpleegkundige volksgezondheidzorg, in St. Anthony's Hospital (ziekenhuis). Ik ben gevraagd als adviseuse in Dzodze, Ghana, voor SOSSAH en St. Anthony's hospital.

Verder was ik de coördinator van de Miadenyigba mobiele kliniek van 2014 tot 2017, waarmee we gezondheidszorg brachten bij de mensen, tot achter de 'voordeur'(basis gezondheidszorg).

Samen met Annemieke zijn wij het 'beads for life project' (koop een sieraad en schenk gezondheidsverzekering en een geboortecertificaat) gestart, als ondersteuning van de armen in de kwetsbare gemeenschappen in Dzodze. Door hen te helpen, middels het schenken van de nationale zorgverzekering, verschaffen wij hen de mogelijkheid om zorg te vragen zonder dat de rekening te hoog oploopt en helpen wij hen ook aan het broodnodige geboortecertificaat. Gedurende de covid-pandemie hebben ongeveer 600 mensen in de kwetsbare gemeenschappen kunnen profiteren van de gratis mondkapjes, handgemaakte zeep, sanitizers, voorlichting, een healthcheck etc. welke helpen in het bestrijden van covid 19.

Met SOSSAH hebben we recentelijk een 'smile', glimlach getoverd op het gezicht van de weduwen in Fiagbedu-gemeenschap en nog 3 andere plaatsen in Dzodze. Dit was inclusief een gezondheidsonderzoek, voedsel, drinken. Het was zeker óók bedoeld voor de kindjes in de gemeenschappen die al bijna een jaar geen onderwijs hebben t.g.v. Covid19. Na een moeilijk jaar was dit een fijn steuntje gedurende de feestdagen.

Dit was wederom in samenwerking met Annemieke, en deze keer ook met SOSSAH en al diegenen die dit programma hebben gesteund, op welke wijze dan ook.

Als public health specialist, specialiste op het gebied van volksgezondheid, en nu al 12 jaar werkzaam in St. Anthony's hospital ken ik 'mijn' gemeenschappen en voel ik mij zeer bevoorrecht om deel uit te maken van dit team. Ik hoop met onze samenwerking de gemeenschap waar ik nu werk hulp te kunnen bieden. Aangezien er veel behoefte is aan hulp voor hen.

Over mijn leven: Ik kom uit de Volta Regio, uit Keta. Daar ben ik naar school gegaan en opgegroeid. Ik heb 3 broers/zussen, ik ben alleenstaande en heb geen kinderen. Ik doe macramé tassen, topjes, bruids make-up en meer. Maar vooral, ontwerp en maak ik mijn prachtige, authentiek Ghanese, sieraden (life for beads project).

Als verpleegster in St. Anthony's Hospital in Dzodze, Volta Regio in Ghana, ben ik de verantwoordelijke voor de projecten buiten het ziekenhuis. Met het Miadenyigba* project, met dank aan samenwerking met- en fundraising door Ghanesen woonachtig in Duitsland, heb ik een outreach-programma georganiserd om mensen te helpen hulp te zoeken in samenwerking met ons ziekenhuis. Ik was de coördinator voor het project. Ik ben een senior hoofdverpleegkundige.”

* Miadenyigba is een Duits-Afrikaanse organisatie met als doel sociaal-culturele, gezondheids- en opvoedings gerelateerde projecten en activiteiten te ontplooien. Deze organisatie is gevestigd in Essen (Duitsland).

Haar motto: Juist de kwetsbaren verdienen die helpende hand.

Het bestuur wordt ondersteund door een klankbord- en supportgroep:


Klankbordgroep


Het bestuur wordt ondersteund door een Klankbordgroep.
Deze groep denkt mee in het beleid en de uitvoering daarvan.
Leden kunnen als groep of individueel het bestuur adviseren.
De Klankbordgroep bestaat in principe uit vijf personen.
Leden van deze groep worden benoemd met instemming van het bestuur.
Een voordracht tot lidmaatschap wordt geformuleerd door een of meerdere leden van de Klankbordgroep of van het Bestuur.
Elk lid van deze groep heeft bij voorkeur een specifieke deskundige achtergrond.

Supportgroep


Naast het bestuur en de Klankbordgroep is er een Supportgroep.
De leden van deze ondersteuningsgroep hebben belangstelling en sympathie voor het werk van de Stichting.
Zij steunen de Stichting op allerlei gebied en dragen de visie en doelstellingen uit, teneinde een positief beeld te scheppen van het werk en de inspanningen van de Stichting.
Zij stimuleren giften en verwerving van middelen en helpen het bestuur daarbij.

Stichting Onderlinge Samenwerking St Anthony’s Hospital

A.M. de Jongstraat 54
4735 BW Zegge
T. 06 30076911
E. sossahghana@gmail.com

IBANnummer: NL98RABO 0363 391428 t.n.v. SOSSAH. BIC/Swift RABONL2U
RSIN 861734683
KvK 80609740


Wat nog?
Direct mee met al onze nieuwtjes?
Volg ons op sociale media!


                       

AVG    Beleidsplan    Bestuurlijk Reglement    Gedragscode Integriteit    Privacyverklaring    Samenvatting Organisatie    Brochure    Brochure EN
SOSSAH - Jaarverslag 2021 EN    SOSSAH - Jaarverslag 2021 NL    Sossah - Jaarrapport 2021Webdesign & Hosting: